Vodstvo

Upravni odbor KD Maribor za mandatno dobo 2016 – 2020

Olga Muhič – predsednica
Sabina Heric – podpredsednica
Tina Ciglar – članica, odgovorna za finančno poslovanje
Stojan Večernik – vodja komisije za šolanje
Dunja Mach – članica komisije za šolanje
Peter Lukman – član komisije za šolanje
Zvonko Valenčak – vodja komisije za agility
Mateja Majer – član komisije za agility
Jasna Šen – vodja komisije za RO in frizbi
Barbara Ozbič Kirijakopulos – vodja komisije za propagando
Marjan Holer – vodja gospodarske komisije
Barbara Ozbič Kirijakopulos – tajnica

Nadzorni odbor KD Maribor za mandatno dobo 2016 – 2020

Nina Uranjek – predsednica
Mitja Heric – član
Davorin Ogrizek – član

Disciplinska komisija KD Maribor za mandatno dobo 2016 – 2020

Anja Primožič – član
Suzana Rakovič – član
Dejvi Kolar – član
Matjaž Ogrizek – nadomestni član
Samo Žvan – nadomestni član