Rally obedience

Rally Obedience je dokaj nova kinološka disciplina. V svetu je prisotna že nekaj časa, v Sloveniji pa so bile prve uradne tekme prvič leta 2007. Rally Obedience, imenovan tudi Rally O ali krajše kar RO, je nekakšna izpeljanka tekmovanj iz klasične poslušnosti. Je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo vnaprej pripravi sodnik, opravljajo predpisane, med seboj povezane različne naloge (vseh je 72), ne sme pa se preseči zgornja meja časa treh minut. RO naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Sestavljen je iz štirih težavnostnih razredov, vsak obsega različno število in sklop nalog.

KD Maribor izvaja tečaje iz Rally Obedience, obenem pa vsako leto organizira tudi državno tekmovanje.

Več o disciplini lahko preberete na slovenski RO strani: http://www.rally-o.si/ .